Przystanek:
Polmozbyt
Kierunek:
Leśna-Cmentarz
Dni powszednie