Przystanek:
Łynostrada
Kierunek:
Szpital
Dni powszednie