Przystanek:
Urząd Celny
Kierunek:
Szpital
Dni powszednie
 
Soboty i niedziele