Przystanek:
Leśna-Cmentarz
Kierunek:
Szpital
Soboty i niedziele