Przystanek:
Poprzeczna
Kierunek:
Szpital
Soboty i niedziele